Pannavith Portfolio @ Website Developer Page

Key Feature | คุณสมบัติที่เราให้เมื่อทำเว็ปไซต์กับเรา

1. menu Domain Name

ฟรี ค่าชื่อเวปไซต์ ให้ในปีแรก (Free Domain Name 1st Years)

เมื่อลูกค้าออกเเบบเวปไซต์กับเรา ชื่อเว็ปไซต์ หรือ Domain Name ทางเราจะบริการให้ทำการลงทะเบียนเเละติดตั้งให้พร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นงานบริการของเราอยู่เเล้ว

2. menu VPS Hosting

ฟรี ความเร็วที่จับต้องได้

ในการบริหารทรัพยากร เเละ การใช้งาน ความเร็ว คือ องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการออกเเบบ เเละดูเเลเว็ปไซต์ VSP Hosting คือ โครงสร้างหนึ่งที่สำคัญในการเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผล เเละ เราก็มีให้กับลูกค้าของเราที่ใช้บริการกับเรา

3. menu SSL Certificate

ฟรี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทุกเวปไซต์ต้องมี

SSL Certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเข้ารหัสและถอดรหัสผ่านเทคโนโลยี SSL/TLS เพื่อรักษาความปลอดภัยในการดักจับข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ปลอดภัย ซึงเราจะมีบริการให้ลูกค้าทุกๆ คน

4. menu 365 Days Support

ฟรี การดูเเลตลอด 365 วัน

การดูเเลเมื่อเว็ปไซต์มีปัญหา หรือ เมื่อต้องการอัฟเดตข้อมูล สามารถติดต่อผมได้เสมอ ไม่ต้องกัลวลเรื่อง ข้อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ หรือ ทำเวปไซต์ไม่เป็น

5. menu Google Analytics

ฟรี การติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเว็ปไซต์ ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

เพื่อการบริหารจัดการเวปไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ Google Analytics คือ หนึงในกุญเเจสำคัญในการวิเคราห์ เเละ การทำให้ข้อมูลเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

6. menu SEO & Marketing

ฟรี ปรึกษาการวางแผนในการทำเว็ปไซต์ให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ

สามารถปรึกษา และ วางแผนการตลาด ในการทำเว็ปไซต์ให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุด